<div>Hi,</div><div><br></div><div>    Environment:</div><div>        openstack (liberty) swift</div><div>        swift3: 1.7.0</div><div>        boto: 2.48.0</div><div><br></div><div>    If bucket name has unicode characters such as Chinese words (`u'\u54e6\u76c6\u65af\u5766'`),</div><div>  boto will return "<span style=" background-color: transparent; ; ; ; ; ; ">AccessDenied</span>".</div><div><br></div><div>    See <a href="https://github.com/boto/boto3/issues/1693">this</a> (https://github.com/boto/boto3/issues/1693) for details, because i thought it was <a href="https://github.com/boto/boto">boto</a>'s fault at first.</div><div><br></div><div>Regards!</div>